ZET9 – Open Call

Tento formulář slouží k podání žádosti o výpůjčku prostor v nových zkušebnách a ateliérech ZET9 v Brně-Líšni.  

Pro zařazení do Open Callu musíte doložit vaši uměleckou činnost na území města Brna (např. odkaz na webové stránky, sociální sítě, umělecké portfolio, životopis, fotografie či videa atd.). Žádosti, které nesplní toto kritérium, budou z Open Callu vyřazeny.

Další důležité informace:

  • Každý subjekt může podat pouze jednu žádost.
  • Více spolupracujících subjektů může zažádat společně o jednu místnost. Žádost podává každý subjekt zvlášť s vyplněním spolupracujícího subjektu/-ů ve formuláři.
  • Subjekty se hlásí ke konkrétní místnosti (viz přiložený plánek podlaží) - ve formuláři vyplňte až 3 preferované místnosti v pořadí Priorita I. - III.
  • V případě převisu poptávky na jednotlivé místnosti vybereme z přijatých žádostí subjektů formou losování.  
  • Losování bude přístupné veřejnosti, přihlášené subjekty budeme o termínu a místě informovat e-mailem.

Uzávěrka podání žádostí: 4. 8. 2023 v 18:00

  • 22. 8. 2023 v 16:00 Losování přístupné veřejnosti v sálech Staré radnice, Radnická 8-10, Brno

 

  

Kontakt