Jsme TIC BRNO

Jsme TIC BRNO

Jsme profesionální městskou agenturou pořádající akce pro veřejnost a podporující turistický ruch. Máme CIT pro BRNO a jsme tu pro všechny, kteří si chtějí užívat města. Pro místní i pro turisty.

„Brno je unikátním místem s autentickou atmosférou.
Chceme, aby o tom věděl celý svět.“

Jana Janulíková
ředitelka TIC BRNO

Cestovní ruch

Zajišťujeme kvalitní informační služby a marketingově-komunikační podporu destinace Brno dle jednotlivých cílových skupin.

Další aktivity pro cestovní ruch

Publikace a on-line portály

Vydáváme městský magazín, gastronomické, autentické a další průvodce. Provozujeme oficiální turistický portál o Brně a e-shop s nabídkou suvenýrů a oceňovaných publikací.

Akce a festivaly

Pořádáme a spolupořádáme řadu úspěšných akcí a městských festivalů, které navštěvují tisíce lidí. Jejich cílem je oživení veřejného prostoru a zvýšení turistické nabídky.

Další akce a festivaly

Významné kulturní památky

Pečujeme o několik významných kulturních památek, zpřístupňujeme je veřejnosti s odborným výkladem a nabízíme k pronájmu. Ročně je navštíví tisíce lidí z Česka i zahraničí.

Další kulturní památky

Umění: výtvarné, filmové a hudba

Provozujeme galerii, kino a prostřednictvím samostatných kanceláří podporujeme lokální audiovizuální průmysl a propagujeme Brno jako člena sítě Kreativních měst UNESCO a město Leoše Janáčka.

Další aktivity v oblasti umění

Ocenění pro TIC BRNO

Těší nás zájem odborné i laické veřejnosti o naše produkty a služby, které získávají ocenění v soutěžích a anketách. Uspěli jsme ve Zlatém středníku, patříme mezi Nejkrásnější české knihy roku 2019, vyhráli jsme v anketě Kudy z nudy, ocenili nás v TTG Czech Travel Awards a bodujeme ve Velké ceně cestovního ruchu.

Další získaná ocenění

Partnerství TIC BRNO

Rádi s našimi partnery pomáháme realizovat dobré nápady a akce oživující Brno a zvyšující jeho atraktivitu pro místní a turisty.

Reference

„TIC BRNO pod vedením Jany Janulíkové považuji za efektivně řízený subjekt, který dlouhodobě podporuje udržitelný turistický ruch v Brně. Paní ředitelce se prostřednictvím naplňování její koncepce podařilo vytvořit z Brna svébytnou kulturní značku. Brno se během několika málo let stalo městem, které nabízí autentické zážitky, kvůli kterým se vyplatí k nám přijet a navštívit výstavy, divadelní představení, kulturní festivaly jako Janáček Brno, Maraton hudby Brno apod. Jsem rád, že díky této strategii nejsme závislí na asijských a ruských turistech, kteří svým pojetím masového turismu pro město představují spíše hrozbu.“

Jan Press
ředitel Moravské galerie v Brně, člen Rady TIC BRNO

„Marketingová strategie města Brna představovala a v současně době stále představuje velmi netradiční pojetí moderního destinačního marketingu, na který v "českých poměrech" nejsme příliš zvyklí. Vytváření netradičních projektů (osobnostní prospekty s kritickým odhadem), zacílení na nové cílové skupiny, organizace netradičních setkání, vytváření informačního zázemí na netradičních místech (infocentrum na provizorním brněnském nádraží) apod. může sice v tradičních postupech vyvolávat otázky, ale nelze přehlédnout, že se tímto postupem město Brno vymanilo z nenápadné a často i nutné aktivity ostatních českých regionů. Marketingová strategie města Brna vytváří protipól zaběhnutým postupům, čerpá z moderních zkušeností gerillových marketérů (viz Toscani – Reklama je navoněná zdechlina), jež hodnotí idylický svět procházek po historických objektech, rodinný výlet na hrad a oběd v průměrné restauraci jako nejnudnější program cestovního ruchu.“

Nora Dolanská,
pedagog na Katedře cestovního ruchu Metropolitní univerzity Praha

„Působení Jany Janulíkové máme ze svého pohledu spojené, mimo jiné, zejména se dvěma důležitými tématy.
Prvním z nich je vytváření silné vize při budování identity Brna jako města nabízejícího nejen architektonické skvosty a památky, ale hlavně život a kulturní rámec bližší spíš San Franciscu než lokální metropoli. Schopnost svoji identitu podrobit reflexi a zkoumání a následně ji konstruovat s pomocí předem promyšlené strategie je podle nás něčím, co je možné považovat za signaturní kroky právě Jany Janulíkové a Brnu předtím chyběly.
Druhou je navázání a prohloubení kontaktu a komunikace s námi a dalšími gastro podniky jakožto jedním z pilířů, které společenské město spoluvytváří. V obou oblastech jsme, podle našeho názoru, v Brně nyní dál, než jsme si před pár lety mohli nechat zdát.“

Adam Vodička
účinkující jako režisér Anybody, Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, 4 pokoje atd.

„Na brněnské kulturní scéně se pohybuji od roku 1994 jako aktivní hudebník a od roku 2001 jako pořadatel festivalu JazzFest Brno a dalších akcí. S aktivitami společnosti TIC BRNO jsem se tedy průběžně potkával v obou rolích – umělecké i pořadatelské. Intenzita naší spolupráce s TIC BRNO se výrazně prohloubila po nástupu Jany Janulíkové do funkce ředitelky. Její vliv na kulturní dění ve městě Brně je neoddiskutovatelný a veskrze pozitivní. TIC BRNO se prostřednictvím její osoby stal skutečným partnerem našich aktivit. V posledních letech jsme dokonce zahájili i užší spolupráci na aktivitách společných, mezi které patří mj. festival španělské kultury Ibérica, multižánrový festival Maraton hudby Brno nebo studentský festival Jazzové nádvoří. Vedle toho nadále úspěšně spolupracujeme na dalších dlouhodobých i zcela nových aktivitách (JazzFestBrno, Pop Messe ad.). Její erudice, aktivní přístup k řešení kulturních témat města Brna, činorodost a odvaha přinášet nová řešení jsou pro mě zárukou pokračování dosavadní obohacující spolupráce i pozitivního směřování brněnské kultury.“

Vilém Spilka
umělecký ředitel JazzFestBrno

„V posledních letech jsme měli příležitost spolupracovat s týmem TIC BRNO pod vedením Jany Janulíkové na více projektech a nedovedeme si představit hladší průběh práce s lepšími výsledky. Komunikace se všemi členy skupiny nás baví a žene kupředu. Brno za ty roky rozkvetlo ve své prezentaci, je krásnější, stylovější a individuálnější. Ohlasy jsou mezinárodní. Jako designéři oceňujeme dokonalou přípravu zadání, koncepty, které je radost vizualizovat a opravdový zájem o věc. Těšíme se, čím nás tento skvělý tým příště překvapí, potěší a pobaví.“

Martin Hrdina & Michal Pavlík
Hrdina & Pavlík

„Mgr. et Mgr. Jana Janulíková je pro mě vzorem manažerky veřejné správy: efektivní, zapálená pro svou věc, skvěle orientovaná ve svém oboru, akceschopná, činorodá a politicky korektní. Připravena podpořit kulturu, která si to zasluhuje a která má skutečnou hodnotu. Je velkým štěstím pro Brno, že má v čele TIC BRNO právě ji, a velmi nám všem přeji, aby v této pozici ještě dlouho vydržela.“

Vít Kalvoda
předseda BACH – Brněnské asociace clubové hudby, jednatel Ponava Cafe s.r.o.

„Jistý problém hodnocení současného fungování TIC BRNO je v tom, že není příliš s čím srovnávat. Za vedení Jany Janulíkové má Brno (pravděpodobně poprvé) fungující organizaci k propagaci své kultury a turismu.“

Petr Minařík
spolumajitel vydavatelství Větrné mlýny, člen Rady TIC BRNO

Partneři