ZET9 zkušebny a ateliéry

ZET9 zkušebny a ateliéry

ADRESA: ZET9, Trnkova 111, 628 00 Brno-Líšeň, 49°11'50.0"N 16°40'40.4"E
Od 11,7 m2 za 505 Kč / měsíc
Do 111,3 m2 za 2002 Kč / měsíc
Teplo, osvětlení, přívod vody i elektřiny. Ceny bez DPH 21%

Aktuálně je kapacita budovy naplněná. V případě dřívějšího ukončení smluvního vztahu s některým z vybraných subjektů budeme hledat další uživatele.

Informace pro subjekty přihlášené do Open najdete níže.

27 místností různé velikosti k užívání až na 3 roky 

Místnosti různých velikostí k výpůjčce pouze za náklady spojené s užíváním prostor

 • svobodný prostor pro tvorbu za paušální poplatky s možností vlastních úprav 
 • smlouva o výpůjčce (max 3 roky do 2026) 
 • velikosti, cena a umístění prostor viz plánek a tabulky 

ZET9 zkušebny a ateliéry jsou svobodné prostory sloužící pro podporu rozvoje kulturních a kreativních jedinců a skupin. Nespornou výhodou je možnost vlastních úprav prostoru bez požadavků na uvedení do původního stavu, protože objekt se bude v roce 2026 bourat. Dočasné i trvalé kreativní a umělecké intervence jsou naopak žádoucí. Další výhodou je dostupnost autem nebo MHD a výhodné umístění z hlediska nerušení okolí hlukem. Čtyřpodlažní objekt je připojen na elektřinu, vodu, místnosti různých velikostí jsou osvětleny a topí se v nich. Provozovatel TIC BRNO zajišťuje správu objektu a úklid společných prostor včetně WC a kuchyněk na chodbách.

MHD – tram č. 8 a 10, trolejbus č. 27 (zastávka Novolíšeňská), bus č. 58 (zastávka Zaoralova)

15
49.196751265436546
16.67891522645874
1
0
0
49.1967092
16.6784217

Open Call – ZET9 zkušebny a ateliéry

Účelem projektu ZET9 zkušebny a ateliéry je podpora umělců, jednotlivců a skupin (ne institucí), v uměleckých projektech a aktivitách vyvíjených na území Brna. Záměrem Open Callu je obsazení budovy různými typy uměleckých činností, které se budou vzájemně podporovat, spolupracovat a v prostorách vytvoří “kulturní hub”.  

Určené kategorie místností jsou:

 • ateliéry výtvarné,
 • zkušebny divadelní,
 • zkušebny taneční,
 • zkušebny vážná hudba,
 • zkušebny kapel,
 • dílny.

Pro zařazení do Open Callu je třeba vyplnit formulář žádosti o výpůjčku. Formulář je zveřejněn od 1. 7. 2023 na webových stránkách www.zet9brno.cz.   

Open Call byl uzavřen 4. 8. 2023 v 18.00 hodin.

22. 8. 2023 v 16:00 Losování přístupné veřejnosti v sálech Staré radnice, Radnická 8-10, Brno

Základní podmínkou Open Callu je doložení umělecké činnosti zájemce na území města Brna (např. odkaz na webové stránky, sociální sítě, umělecké portfolio, životopis, fotografie či videa atd.). Žádosti, které nesplní toto kritérium, budou vyřazeny.  

Další důležité informace:

 • Každý subjekt může podat pouze jednu žádost.
 • Více spolupracujících subjektů může zažádat společně o jednu místnost. Žádost podává každý subjekt zvlášť s vyplněním spolupracujícího subjektu/-ů ve formuláři.
 • Subjekty se hlásí ke konkrétní místnosti (viz přiložený plánek podlaží) – ve formuláři vyplňte 3 preferované místnosti v pořadí Priorita I.–III.
 • V případě převisu poptávky na jednotlivé místnosti vybereme z přijatých žádostí subjektů formou losování.  
 • Losování bude přístupné veřejnosti, přihlášené subjekty budeme o termínu a místě informovat e-mailem.

Harmonogram:

1. 7. 2023 Zveřejnění podmínek a formuláře žádosti o výpůjčku prostor

11. 7. 2023 14.00–18.00 Den otevřených dveří pro zájemce o výpůjčku prostor

27. 7. 2023 10.00–14.00 Den otevřených dveří pro zájemce o výpůjčku prostor

4. 8. 2023 v 18.00 Uzávěrka podávání žádostí o výpůjčku prostor

od 7. 8. 2023 Vyhodnocení žádostí a informování žadatelů o termínu losování

22. 8. 2023 v 16:00 Losování přístupné veřejnosti v sálech Staré radnice, Radnická 8-10, Brno

 

 

Dny otevřených dveří k prohlídce prostor pro zájemce o výpůjčku proběhnou: 

•    21. 6. 2023 od 14.00-18.00
•    11. 7. 2023 od 14.00-18.00
•    27. 7. 2023 od 10.00-14.00

Půdorys všech pater budovy ZET9

  

4 kategorie paušálu

Vhodné pro

Kulturní a kreativní odvětví – zkušebny a ateliéry – kapely, hudebníci, divadelníci, performeři, tanečníci, malíři, sochaři, šperkaři, drobní výrobci, grafici, fotografové, filmaři, …

Vybavení

teplo, voda, elektřina, osvětlení, zajištěn úklid společných prostor (WC a kuchyňky na chodbách) a správa objektu

Bonus

na rozdíl od jiných podobných objektů jsou místnosti vytápěny a není potřeba uvádět je do původního stavu, díky umístění nehrozí rušení okolí hlukem

Doplňkové služby

Pronájem mobiliáře

Zastřešená pódia, stany, lavice, židle, stoly. Vše pro vaši akci.

Pronájem dalších prostor

Honosné sály i podzemí. Pro svatbu, koncert, konferenci i party.

Propagace událostí

Dostaneme vás před tisíce očí. V tisku, na plakátech a online.

Předprodej vstupenek

Výhodná příležitost k prodeji vstupenek na akce. Prodej online a na 5 pobočkách v Brně.

Kontakt