Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

Úvodní informace

Správce osobních údajů:
TIC Brno, příspěvková organizace,
se sídlem Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 00101460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 (dále jen „Správce“ nebo „TIC“)

Kontaktní údaje správce:
Adresa pro doručování: TIC BRNO, příspěvková organizace | Radnická 365/2 | 602 00 Brno, adresa elektronické pošty tic@ticbrno.cz, telefon +420 542 427 102.

TIC nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní důvod a účel zpracování

Za účelem zasílání newsletteru na Vaši e-mailovou adresu a zajištění vaší informovanosti o nabídce služeb a propagaci TIC a třetích stran formou obchodních sdělení je třeba Váš výslovně udělený souhlas.  Bližší informace o Vašich právech spojených s tímto právním důvodem zpracování, zejména právu na námitku a odvolání souhlasu, zde.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Webová stránka www.ticbrno.cz užívá cookies. Bližší informace o jejich užití zde.

Další příjemci
 

Zpracovatelé vašich údajů

  • zpracovatelé, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Doba uchování
 

Obchodní sdělení budou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 7 let. Poté TIC požádá o udělení souhlasu opětovně.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.