Po stopách Leoše Janáčka - infopanel 1, foto: Michal Růžička TIC Brno
Poslouchám Janáčka, foto: Michal Růžička TIC Brno
Tramvaj k 165. výročí narození Leoše Janáčka, foto: Michal Růžička TIC Brno
Publikace Mářina kuchařka, foto: Michal Růžička TIC Brno
Pohlednice - nápěvek mluvy, Leoš Janáček, foto: Moravské zemské muzeum

Janáčkovo Brno

Projekt zvyšuje povědomí obyvatel Brna o Leoši Janáčkovi jako světovém skladateli a rozšiřuje nabídku pro české i zahraniční zájemce o Janáčka a jeho tvorbu.

  • interaktivní web plný informací a zábavy v české, anglické a německé mutaci
  • naučná stezka Po stopách Leoše Janáčka a nabídka komentovaných procházek
  • originální suvenýry a publikace na janáčkovské téma, které ocení nejen milovníci hudby
  • sezónní projekty jako výstavy u nás a v zahraničí, poutače Poslouchám Janáčka nebo tramvaj Leoš Janáček jede
  • zábavný popularizační program Janáček pro základní i střední školy

Reference

„České centrum New York spolupracuje každý rok s desítkami českých i amerických institucí. Kooperace na projektu Káťa Kabanová v New Yorku s TIC BRNO patřila k těm nejlepším a tím i nejpříjemnějším. A na výsledku to bylo znát, výstavní projekt dostal v době nečekané pandemie i svůj online kabát a tak se stal největším projektem Českého centra New York, především díky online produktům z Brna. Nakonec to byl nejrozsáhlejší projekt ČC NY - Rok Leoše Janáčka v New Yorku, který se stal vzorem pro Rok Bohuslava Martinů v roce 2021.“

Miroslav Konvalina
ředitel, České centrum New York

„Spolupráce Moravského zemského muzea s TIC BRNO na projektu zaměřeném na propagaci Leoše Janáčka a jeho spojení s Brnem má několikaletou tradici a  je po celou dobu na velmi vysoké úrovni. Nejlépe to dokládají výsledky naší spolupráce: web, průvodce Brnem po janáčkovských lokalitách, několik výstav včetně prezentace v Českém centru New York, vydání Mářiny kuchařky, edukativní materiály a pořady, propagační materiály ad. Kolegové v TIC BRNO přicházejí s kreativními nápady a invenčním  řešením. Většina výstupů funguje v mezinárodním kontextu a například trojjazyčný janáčkovský web je dnes respektovaným informačním zdrojem nejenom pro milovníky Janáčka, ale též odbornou veřejnost. Díky tomuto projektu se konečně daří v širším kontextu přiblížit veřejnosti Leoše Janáčka jako jednoho z našich nejvýznamnějších skladatelů ve spojení s jeho městem Brnem.“

Barbora Javorová
náměstkyně pro vnější záležitosti, Moravské zemské muzeum

„Moje spolupráce s TIC BRNO začala v roce 2017. První zadání přišlo v rámci Brněnských Vánoc, byly to návrhy na 3 vánoční hrníčky a paralelně s tím téma Leoš Janáček.

Hrníčky vánočně zazářily a vyprodaly se, zatímco téma Leoš Janáček mi zůstalo. Spolupráce s TIC BRNO a zejména pak se Šárkou Zahrádkovou je báječná. První zadání z její strany bylo janáčkovské pexeso, ale jejím neuvěřitelným nasazením nezůstalo jen u toho. Kolekce se nám léty rozkošatila a již v ní máme zmíněné pexeso, čokolády, hrníčky, trička pro děti, potisk šaliny s motivy Janáčkových oper, tři animované filmy ze života Leoše Janáčka, internetová pexesa, balící papíry, leporelo a v loňském roce se podařilo vydat knihu Mářina kuchařka.

Když přijel po letech do Brna pan animátor, který se mnou spolupracuje na pořadu Zpívejte s námi, a jen tak bloumajíc po městě zavítal do prodejny IC Pod krokodýlem, hned mi o tom psal, že to vypadá, že mám v Brně svůj vlastní obchod. Tedy jsem za spolupráci nesmírně ráda, je mi velikou ctí a pociťuji díky ní, že jsem v Brně doma.“

Vendula Chalánková
výtvarnice, konceptuální umělkyně

„ Spolupráce NdB s TIC prošla v uplynulých letech zásadní proměnou. Evidentní snahou je vytvářet silné synergické vazby mezi TICem a klíčovými hráči kulturní scény. Ze stavu, kdy se největší kulturní instituce musela dožadovat elementární podpory, jsme přešli do módu vstřícné, otevřené a kolegiální spolupráce, kdy z TICu vycházejí silné, rozvojové impulsy. Oceňuji velkou součinnost na poli propagace díla Leoše Janáčka jako klíčového prvku městské identity, kde v minulosti po slovech zřídka následovaly smysluplné činy. Měsíčník KAM se změnil ve velkorysý a moderní městský informační magazín, který je srovnatelný s podobnými materiály evropských metropolí. Vážím si i odvahy používat při propagaci města a dění v něm moderní a často i kontroverzní řešení, která se ovšem ve výsledku vždy ukázala jako mimořádně účinná.“

Martin Glaser
ředitel Národního divadla Brno

Provozovatel

Logo projektu

Partner

Kontakt