Káznice na Cejlu, foto: Jan Vrba
Káznice na Cejlu, foto: Marek Rakovský
Káznice na Cejlu - mše, foto: Jan Hanák

Káznice na Cejlu

Budova bývalé Káznice na Cejlu je místem s pohnutou historií a silným geniem loci nabízejícím prostor pro nevšední kulturní program a společenská setkání.

  • od léta 2018 zde vzniká svébytné kulturní a komunitní centrum
  • prostor ožívá pod originální dramaturgií projektu Káznice žije zapojujícím množství subjektů
  • široká nabídka kulturních akcí (koncerty, divadla, filmy) doplněná společenskými debatami, workshopy a dalším akcemi pro různé cílové skupiny
  • v době pandemie v Káznici vzniklo ve spolupráci s filmaři z GNOMON Production internetové vysílací studio Káznice LIVE
  • prostor oživuje TIC BRNO ve spolupráci se spolkem Tripitaka

Provozovatel

Partner

Kontakt