Festival Open House Brno – online letos již podruhé a opět úspěšně!

13. 10. 2020 04:55 1

V uplynulém víkendu, 10. a 11. října, se uskutečnil festival Open House Brno. A s ohledem na současná vládní opatření stejně jako na jaře, tedy v online podobě. Organizátoři, Spolek Kultura & Ma-nagement a TIC BRNO, si pro fanoušky přichystali 40 videí, která byla umístěna na webu www.openhousebrno.cz a dostupná celý víkend. Na Facebooku festivalu se pak formou premiér představilo přes 20 videí. „Na Facebooku jsme představili no-vá videa z top lokací, které jsme chystali na podzim. Na webu pak byl dostupný mix nových i starších videí, aby si fanoušci mohli udělat komplexní obrázek o zajíma-vých místech v Brně,“ vysvětluje Lucie Šilerová, ředitelka dramaturgie festivalu.

Prosíme uvádět jména autorů, která najdete v popiskách fotek. Není-li jméno uvedeno, je zdrojem Archiv TIC BRNO. Děkujeme!

Celková sledovanost videí se za víkend vyšplhala na více než 16 tisíc. A s ohledem na to, že organizátoři videa nebudou zatím stahovat, ale nechají je k náhledu i dále, se předpokládá, že čísla dále porostou. Suverénně největší zájem bylo o komentovanou online prohlídku bytu Richarda Herdana, kterou do neděl-ního večera zhlédlo více než 4 tisíce divá-ků. Velký zájem diváci dále projevili o Te-sařovu vilu, vyhlídkovou kavárnu Grand-prix, CEITEC Masarykovy univerzity, DA-DA DISTRIKT s.r.o., Vodojemy na Žlutém kopci či Lyceum Social Reactor.

V průběhu víkendu se také uskutečnil speciální program pro nové i stávající dob-rovolníky, bez kterých by se nemohl usku-tečnit žádný ročník festivalu. V současné chvíli se s nimi již začíná řešit další ročník, Open House Brno 2021. A do konce toho-to roku, konkrétně v polovině listopadu (14. a 15. 11.), proběhne ještě online Open Hou-se Worldwide (na stránkách www.openhouseworldwide.org), na kte-rém se zdarma představí architektonické skvosty ze všech koutů světa.

Kontakt