Vychází Mářiny paměti, nové vydání knihy U Janáčků podle vyprávění Marie Stejskalové, hospodyně v rodině Leoše Janáčka. Originály ilustrací jsou k vidění v Památníku Leoše Janáčka na výstavě Vendula Chalánková: Mářiny paměti.

26. 6. 2023 09:00 1

TIC BRNO a Moravské zemské muzeum vydávají novou knihu spojenou s osobností Marie Stejskalové, dlouholeté hospodyně v rodině Leoše Janáčka. Po Mářině kuchařce, knize receptů, podle kterých se u Janáčků vařilo a peklo, nyní vychází Mářiny paměti. Křest knihy se uskuteční 29. června 2023 v Památníku Leoše Janáčka na vernisáži výstavy ilustrací Venduly Chalánkové. Originály koláží budou vystaveny do konce září tohoto roku, a to v místech, kde se mnohé v knize popsané situace odehrály – tedy v Janáčkově domečku, dnešním Památníku Leoše Janáčka.

Prosíme uvádět jména autorů, která najdete v popiskách fotek. Není-li jméno uvedeno, je zdrojem Archiv TIC BRNO. Děkujeme!

„Paměti Janáčkovy hospodyně Marie Stejskalové sepsala koncem padesátých let minulého století podle jejího vypravování publicistka Marie Trkanová. Knížka nazvaná U Janáčků byla poprvé vydána roku 1959, poté ještě dvakrát v letech 1962 a 1998, a pokaždé se setkala s velkým ohlasem a oblibou u čtenářů nejen z řad milovníků Janáčkovy hudby. Energická Mářa pracovala u Janáčků více než čtyřicet let, a byla tak přímým svědkem radostí i strastí jejich rodinného soužití,” uvedla Šárka Zahrádková, manažerka projektu Janáčkovo Brno.

„Impulsem k novému, v pořadí čtvrtému vydání Mářiných vzpomínek bylo nejen to, že je tato knížka dávno rozebraná, ale také skutečnost, že do Archivu Leoše Janáčka Moravského zemského muzea se před časem dostal strojopis textu, jak jej Marie Trkanová podle Mářina vypravování původně sepsala, bez úprav a škrtů provedených před prvním vydáním,” doplnila za Moravské zemské muzeum Barbora Onderková. Změny se týkaly například vztahů brněnských Čechů a Němců před rokem 1918, některých aspektů soužití u Janáčků nebo podrobností pozůstalostního řízení po Janáčkově smrti. Úprava se částečně projevila i v literárním stylu. Původní text je prostší a spíše vystihuje Mářino jadrné, autentické vyprávění, které je místy dosti vtipné, ale například v kapitole věnované krátkému životu Olgy, milované dceři Janáčkových, nesmírně smutné.

„Odmala se Zdenči učila hrát na klavír. Prvním jejím učitelem byl profesor Vorel z ústavu učitelů a ten říkal, že Zdenči má nadání. Dělala takové pokroky, že když jí bylo dvanáct let, doporučil Schulzovým místo sebe lepšího klavíristu, našeho pána. … Když jí bylo čtrnáct let, padl jednou před ní z ničeho nic na kolena a vyznal jí lásku tak prudce, že se polekala. Brzo potom řekl paní Schulzové o Zdenčinu ruku,“ vypráví v knize Marie Stejskalová.

„Pokud se vám líbila nedávno vydaná Mářina kuchařka s vpisky a komentáři jadrné Máři, potom zaručeně sáhněte i po jejích pamětech. V TIC BRNO rádi vytváříme knihy, které přináší autentické brněnské zážitky. Zároveň do jejich tvorby zapojujeme brněnské umělce. Podobně jako v knize receptů Janáčkovy hospodyně, i zde najdete řadu výjevů ze života Janáčkovy rodiny, které svým specifickým způsobem zpracovala výtvarnice Vendula Chalánková,” říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Kniha také obsahuje četné editorské poznámky, částečně přenesené z předchozích vydání, množství fotografií z Archivu Leoše Janáčka a krátké medailonky v textu zmíněných osobností.

Křest knihy se uskuteční ve čtvrtek 29. června 2023 v 17:00 v Památníku Leoše Janáčka v rámci zahájení výstavy ilustrací – papírových koláží Venduly Chalánkové, které Mářiny paměti doprovází. Výstava bude v Janáčkově domečku přístupná do konce září 2023.

Brno 26. 6. 2023

 

MÁŘINY PAMĚTI

U Janáčků

Zapsala Marie Trkanová podle vyprávění Marie Stejskalové, hospodyně v rodině Leoše Janáčka

Vydavatel: TIC BRNO a Moravské zemské muzeum, Brno 2023

Vydání finančně podpořila Nadace Leoše Janáčka.

www.leosjanacek.eu/mariny-pameti/

 

VENDULA CHALÁNKOVÁ: MÁŘINY PAMĚTI.

Moravské zemské muzeum, Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno

30. 6. – 30. 9. 2023

www.mzm.cz

 

Partneři

Kontakt