Pořízení mobiliáře v užívání společných prostor infocentra Zámečnická

Končí za 19 dní (
)
Vydáno 18. 1. 2023 8

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího mobiliáře pro užívání společných prostor TIC BRNO a CCRJM dle návrhu architekta (Příloha číslo 5) do infocentra Zámečnická.

Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023