Pořízení mobiliáře v užívání společných prostor infocentra Zámečnická

Skončilo před 282 dny (
)
Vydáno 18. 1. 2023 8
Výběrové řízení bylo zrušeno 13. 3. 2023
(
)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího mobiliáře pro užívání společných prostor TIC BRNO a CCRJM dle návrhu architekta (Příloha číslo 5) do infocentra Zámečnická.

Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023
Zveřejněno dne 18. 1. 2023