Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období říjen 2023 – září 2024

Skončilo před 262 dny (
)
Vydáno 14. 9. 2023 6
Ukončeno (
)

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023