Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období říjen 2023 – září 2024

Končí za 6 dní (
)
Vydáno 14. 9. 2023 6

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023
Zveřejněno dne 14. 9. 2023