Brno INdustrial komentovaná prohlídka Okolo řeky přes Cejl na Křenovou, foto Jan Pochylý
Brno INdustrial bývalá fabrika Moritz Berans Sohne, foto: TIC BRNO Jan Pochylý
Brno INdustrial komentované prohlídky Z Ameriky až na Staré Brno, foto: TIC BRNO Jan Pochylý
Brno INdustrial přednášky Vlněna ve zpomínkách, Bochnerův palác, foto: TIC BRNO Jan Pochylý
Brno INdustrial přednášky Životní příběh rodin textilních továrníků, vila Stiassni, foto: TIC Brno Jan Pochylý
Brno INdustrial překladiště Malá Amerika, foto: TIC BRNO Jan Pochylý
Brno INdustrial Schoellerův palác interiér, foto: TIC BRNO Jan Pochylý
Brno INdustrial vyhlídková jízda Paláce průmyslové aristokracie, Bochnerův palác, foto: TIC BRNO Jan Pochylý

Brno INdustrial

Projekt představuje nejvýznamnější historickou etapu města v mixu historických souvislostí, průmyslových památek, fungujících staveb a příběhů i současného kreativního dění.

  • zpracovává a představuje fenomén, ze kterého vyrostlo Brno
  • komentované prohlídky jako Okolo řeky na Cejl přes Křenovou, Z Ameriky až na Staré Brno nebo Šalinou moravským Manchestrem
  • vyhlídková jízda minibusem Paláce průmyslové aristokracie
  • cyklus přednášek pořádaný ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, který se koná v zajímavých industriálních objektech
  • suvenýry vytvořené z látek z Nové Mosilany kreativní dílnou Brno šije
  • noviny Brno INdustrial o průmyslové historii moravského Manchesteru

Reference

Pořadatel

Partneři

Kontakt