Citylight vitríny v podchodu pod hlavním nádražím
Citylight vitríny v podchodu pod hlavním nádražím
Citylight vitríny v podchodu pod hlavním nádražím
Část plánu rozmístění Citylight vitrín v podchodu pod hlavním nádražím

Citylight vitríny u hlavního nádraží

Výlepové plochy v podchodu pod Hlavním nádražím Brno slouží především pro prezentaci města Brna jako moravské kulturní metropole a současně jako informační kanál s možností prezentace kulturních, vědeckých, sportovních a společenských zážitků, které se v Brně v daný okamžik nabízejí.

Obsah, téma plakátu CLV

Preferujeme plakáty s kulturním (hudba, divadlo, literatura, umění a spol.), sportovním, vzdělávacím a charitativním obsahem. Ostatní zakázky se domlouvají individuálně.

Podmínky předání

Plakáty CLV při měsíčním výlepu je nutno dodat nejpozději 3 pracovní dny před termínem výlepu do 12 hodin, Radnická 4- vrátnice, Brno.
V případě objednávky tisku nutno dodat tisková data emailem nejpozději 14 dní před termínem výlepu na adresu: sanca@ticbrno.cz.
Nedoručením plakátů si vyhrazujeme právo na obsazení ploch jinou poptávkou.

  • řádně vyplněná a podepsaná objednávka,
  • rozměry plakátu – CLV na výšku / při návrhu plakátu je vhodné počítat s vnitřním rámem vitríny, potřebné rozměry najdete zde.,
  • délka výlepu – minimální doba umístění plakátu je jeden kalendářní měsíc,

Ceník výlepu

Výlep na jeden měsíc: 3 630 Kč
Výlep mimo výlepový den + 360 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH

Ceník tisku

Tisk 1 kusu CLV plakátu: 960 Kč
Tisk 3 a více CLV 10 % sleva z tisku.

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH

Doručovací adresa

TIC BRNO, p. o.
VÝLEP PLAKÁTŮ
Radnická 4
602 00 Brno

Kontakt