Film Zátopek - Martha Issová, David Ondříček a Václav Neužil, stadion za Lužánkami, foto: Lucky Man Films
Film Il Boemo, režisér Petr Václav instruuje komparz během, Mahenovo divadlo, foto: Richard Hodonicky
Film Marťanské lodě s Eliškou Křenkovou, Kabaret Špaček, foto: David Konečný
Film Modelář s Jiřím Mádlem, most u hradu Veveří, foto: Michaela Hermína
Seriál The Letter for the King, hrad Pernštejn, foto: Julie Vrabelová Netflix

Filmová kancelář Brno/Brno Film Office

Založení kanceláře vzniklo z potřeby posílit audiovizuální průmysl v regionu jako důležitou oblast kreativních průmyslů se silným ekonomickým a propagačním potenciálem.

  • klíčový partner pro filmové produkce při přípravách natáčení v regionu
  • patří do prestižní sítě evropských filmových kanceláří EUFCN
  • od svého založení v roce 2017 podpořila více než 20 celovečerních hraných filmů, zahraničních projektů a televizních seriálů a minisérií
  • například válečné drama Nabarvené ptáče, snímek Poslední aristokratka, seriál Romanovci, celovečerní filmy Modelář a Zátopek, minisérii Marie Terezie, seriál The Letter for the King
  • zapojení místních firem, kreativců a živnostníků

Reference

Filmová kancelář Brno byla naším partnerem již během filmových příprav, komunikovali jsme s nimi zhruba dva roky, k naší naprosté spokojenosti. Ovlivnili v dobrém výběr lokací a některých spolupracovníků. Protože jsem byl v tomto případě i producentem filmu, za naši společnost 0.7km films mohu říct, že spolupráce byla přímo radostná. Kombinace finanční podpory, kterou jsme obdrželi od Jihomoravského filmového fondu a kvalifikované asistence Brno Film Office při přípravách natáčení, byla pro vznik filmu Modelář nesmírně důležitá. Kéž by takových subjektů bylo v Čechách více.

Petr Zelenka
scenárista, režisér, producent

Bez nadsázky musím říct, že by film Zátopek těžko vznikl bez spolupráce s městem Brnem a filmovou kanceláří. V Brně jsme našli ideální lokaci v podobě stadionu za Lužánkami, kde jsme vytvořili iluzi OH v Londýně v roce 1948 a Helsinek 1952. Zároveň musím vysoce ocenit a hluboce poděkovat všem komparzistů z Brna a okolí. Když Zátopek vběhl na stadion viděl jsem v jejich očích opravdové slzy dojetí. Na to se nedá zapomenout. Díky Brno.

David Ondříček
režisér, producent

Spolupráci s Brno Film Office si velmi považujeme. Činnost filmové kanceláře je specifická a vyžaduje širší odbornost týkající se procesů vývoje, výroby i distribuce audiovizuálního díla, bez které ji nelze provozovat s úspěchem tak, aby sloužila svému prvotnímu účelu, kterým je ekonomický prospěch regionu. V Brně je navíc tento efekt maximalizován činností Jihomoravského filmového nadačního fondu.

Pavlína Žipková
ředitelka, Czech Film Commission

 

“We contact the Brno Film Office first when we are preparing to film in Brno. It is an important institution not only for us as a local company, but for film-makers in general. They offer help from selecting suitable locations to carrying out the filming itself, whether by communicating with local offices and institutions or providing information on permits. They offer experienced advice on selecting local subcontractors, connect us with suitable people for all professional components of the film, and recommend optimal accommodations. For us, the result of cooperation with the Brno Film Office on locations can be such a significant achievement as Droneman (directed by Petr Zelenka), filmed in large part in the attractive setting of Brno and its surroundings.”

Petr Piskáček
LOCATERS s.r.o.

Provozovatel

Logo BFO

Partneři

Kontakt