Tmavomodrý festival - 2019, vystoupení nevidomých dětí, foto: Michal Růžička TIC BRNO
Tmavomodrý festival - 2019, výtvarný workshop v Moravské galerii, foto: Michal Růžička TIC BRNO
Tmavomodrý festival - 2019, tančírek pod tmavomodrým nebem, foto: Michal Růžička TIC BRNO

Tmavomodrý festival

Mezinárodní přehlídka dětských hudebních souborů a hudebníků se zrakovým hendikepem stírá bariéry a je oblíbená nejen mezi nevidomými a slabozrakými.

  • jádrem festivalu je veřejnosti přístupná přehlídka, na které se potkávají děti a mládež z celé republiky a blízkého zahraničí
  • doprovodný program nabízí výstavy, odborné přednášky i představení novinek v oboru
  • oblíbená je Tančírna pod širým nebem i zážitkový Tmavomodrý den
  • festival probíhá ve spolupráci TIC BRNO, TyfloCentra Brno a dalších partnerů

Reference

„Tmavomodrý festival je příležitostí, jak propojit vidící a nevidomé lidi a umožnit vidícím nahlédnout do specifického světa omezeného zrakového vnímání. TIC BRNO každý rok opakovaně a aktivně oslovuje spolupracující organizace, které by mohly svým zapojením osvěžit nabídku akcí a neúnavně vymýšlí různé způsoby, jak toto poselství šířit mezi lidmi. Díky zaměstnancům, kteří se na organizaci festivalu podílí, se tak vytváří prostor ke vzdělávání veřejnosti a k bourání předsudků ve vztahu k lidem s postižením zraku.“

Lenka Pláteníková
sociální pracovnice, PR, fundraiser, Vodici pes, z.s.

Propagace

Pořadatel

Partneři

Kontakt