Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období říjen 2022 – září 2023

Skončilo před 409 dny (
)
Vydáno 13. 10. 2022 6
Ukončeno (
)

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Zveřejněno dne 13. 10. 2022
Zveřejněno dne 13. 10. 2022
Zveřejněno dne 13. 10. 2022
Zveřejněno dne 13. 10. 2022
Zveřejněno dne 13. 10. 2022
Zveřejněno dne 13. 10. 2022