Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022

Skončilo před 809 dny (
)
Vydáno 26. 11. 2021 5
Ukončeno (
)

Předmětem veřejné zakázky je „Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022 – prosinec 2023.

Zveřejněno dne 26. 11. 2021
Zveřejněno dne 26. 11. 2021
Zveřejněno dne 26. 11. 2021
Zveřejněno dne 26. 11. 2021
Zveřejněno dne 26. 11. 2021