Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období březen 2024 – únor 2025

Skončilo před 10 dny (
)
Vydáno 1. 2. 2024 6
Ukončeno (
)

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Zveřejněno dne 31. 1. 2024
Zveřejněno dne 31. 1. 2024
Zveřejněno dne 31. 1. 2024
Zveřejněno dne 31. 1. 2024
Zveřejněno dne 31. 1. 2024
Zveřejněno dne 31. 1. 2024