Archiv výběrových řízení

Ukončeno (
)

Brněnské Vánoce 2023 – „Vratné obaly“

Skončilo před 21 dny (
)
Vydáno: 2. 5. 2023
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2023“ poptává spolu se Statutárním městem Brno, městskou částí Brno – střed nabídku na uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů v průběhu akce Brněnské Vánoce 2023 mezi zadavateli jako objednateli a zájemcem jako poskytovatelem.

Ukončeno (
)

Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období říjen 2022 – září 2023

Skončilo před 225 dny (
)
Vydáno: 13. 10. 2022
Více

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Ukončeno (
)

Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2022

Skončilo před 228 dny (
)
Vydáno: 7. 10. 2022
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ozvučení adventních koncertů, divadelních a dalších adventních vystoupení pořádaných zadavatelem v době 25. 11. - 23. 12. 2022 (včetně), na pódiu na náměstí Svobody v rámci akce „Brněnské Vánoce 2022“ (dále jen akce).

Ukončeno (
)

Výroba deskové hry „Hra o Brno“

Skončilo před 232 dny (
)
Vydáno: 7. 10. 2022
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby deskové hry „Hra o Brno“. Nabídka bude obsahovat specifikaci ceny za množství nákladu 2000 kusů.

Ukončeno (
)

Brněnské Vánoce 2022 – „Vratné obaly“

Skončilo před 278 dny (
)
Vydáno: 18. 8. 2022
Více

Předmětem poptávky je uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů v průběhu akce Brněnské Vánoce 2022 mezi zadavatelem jako objednatelem a zájemcem jako poskytovatelem. Jedná se o veřejnou zakázku, resp. koncesi malého rozsahu, jež je v souladu s ustanovením § 178 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek zadávána mimo rámec tohoto zákona.

Ukončeno (
)

Prodejní stánky na Dominikánském náměstí – Gastro stánky

Skončilo před 323 dny (
)
Vydáno: 29. 6. 2022
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2022“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na Dominikánském náměstí.

Ukončeno (
)

Prodejní stánky na nám. Svobody - dárkové zboží a prodej potravin

Skončilo před 323 dny (
)
Vydáno: 29. 6. 2022
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2022“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na nám. Svobody.

Ukončeno (
)

Stánky na Dominikánském náměstí - dražba

Skončilo před 347 dny (
)
Vydáno: 14. 6. 2022
Více

Předmětem dražby je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2022 na Dominikánském náměstí v Brně.

Ukončeno (
)

Stánky na nám. Svobody - dražba

Skončilo před 347 dny (
)
Vydáno: 14. 6. 2022
Více

Předmětem dražby je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2022 na náměstí Svobody v Brně.

Ukončeno (
)

Zimní bar – dražba

Skončilo před 347 dny (
)
Vydáno: 14. 6. 2022
Více

Předmětem dražby je uzavření písemné smlouvy se zájemcem o podnájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2022 v Brně na nám. Svobody v období od 25. 11. - 23. 12. 2022. ZIMNÍ BAR  bude v tomto období  sloužit pro veřejnost jako stylový bar s míchanými horkými a studenými nápoji.

Ukončeno (
)

Turistická aplikace o Brně - Brno Industrial

Skončilo před 328 dny (
)
Vydáno: 14. 6. 2022
Více

Projekt Brno Industrial mapuje téma Brna jakožto bývalé textilní velmoci. Součástí projektu jsou komentované prohlídky města, přednášky, tiskoviny, suvenýry, stezka na nábřeží Svitavy apod. Pro doplnění obsahu plánujeme vytvoření aplikace, která by edukativní a zábavnou formou obohatila obsah tématu a rozšířila informace k jednotlivým místům v rámci stezky. Samotná stezka (11 panelů) může sloužit jako nosič markerů pro aplikaci.

Ukončeno (
)

Výroba – tisk publikace „Brnboniéra“

Skončilo před 425 dny (
)
Vydáno: 24. 3. 2022
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění tisku a svázání publikace „Brnboniéra“. Nabídka bude obsahovat ceny za množství nákladů: 500, 1 000 a 2 000 kusů¨

Ukončeno (
)

Výzva k zapojení do projektu Rozšíření turistické karty Brnopas

Skončilo před 476 dny (
)
Vydáno: 12. 1. 2022
Více

Statutární město Brno a TIC BRNO, příspěvková organizace, vyzývají všechna hromadná ubytovací zařízení na území města Brna k zapojení do projektu ROZŠÍŘENÍ TURISTICKÉ KARTY BRNOPAS, který umožňuje nabízet libovolnou variantu karty BRNOPAS (na 24 hodin, na 2 dny, na 3 dny) za cenu 1,- Kč, tedy se slevou 289,- Kč až 489,- Kč (původní cena 290,- Kč až 490,- Kč).

Ukončeno (
)

Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022

Skončilo před 546 dny (
)
Vydáno: 26. 11. 2021
Více

Předmětem veřejné zakázky je „Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022 – prosinec 2023.

Ukončeno (
)

Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022

Skončilo před 560 dny (
)
Vydáno: 9. 11. 2021
Více

Předmětem veřejné zakázky je „Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022 – prosinec 2023“ Zadavatel bude i nadále vystupovat jako vydavatel výše uvedené tiskoviny, která je předmětem veřejné zakázky, se smluvně nastavenými kontrolními mechanismy.

Ukončeno (
)

Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2021

Skončilo před 585 dny (
)
Vydáno: 14. 10. 2021
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ozvučení adventních koncertů, divadelních a dalších adventních vystoupení pořádaných zadavatelem v době od 26. 11. - 23. 12. 2021 (včetně), na pódiu na náměstí Svobody v rámci akce „Brněnské Vánoce 2021“.

Ukončeno (
)

Zajištění úklidových prací a zimní údržby náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v Brně v rámci projektu Brněnské Vánoce 2021

Skončilo před 594 dny (
)
Vydáno: 6. 10. 2021
Více

Popis předmětu veřejné zakázky na služby: Zajištění úklidových prací a zimní údržby, včetně svozů veškerých odpadů z náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v Brně po dobu trvání projektu Brněnské Vánoce 2021, kterou zadavatel organizuje v listopadu, prosinci 2021 a lednu 2022.

Ukončeno (
)

Nájem sanitárního zařízení v rámci projektu Brněnské Vánoce 2021

Skončilo před 594 dny (
)
Vydáno: 6. 10. 2021
Více

Předmětem veřejné zakázky je nájem sanitárního zařízení pro projekt Vánoce 2021 pořádaný zadavatelem veřejné zakázky na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a na piazzettě u Janáčkova divadla v Brně v listopadu, prosinci 2021 a v lednu 2022.