Archiv výběrových řízení

Ukončeno (
)

Zimní bar

Skončilo před 6 dny (
)
Vydáno: 14. 5. 2024
Více

Předmětem dražby je uzavření písemné smlouvy se zájemcem o podnájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2024 v Brně na nám. Svobody v období od 22. 11. - 23. 12. 2024 (7. 1. 2025). ZIMNÍ BAR  bude v tomto období  sloužit pro veřejnost jako stylový bar s míchanými horkými a studenými nápoji.
 

Ukončeno (
)

Stánky na Dominikánském náměstí - dražba

Skončilo před 6 dny (
)
Vydáno: 14. 5. 2024
Více

Předmětem dražby je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2024 (dále jen „smlouva“) na Dominikánském náměstí v Brně.
 

Ukončeno (
)

Stánky na nám. Svobody - dražba

Skončilo před 6 dny (
)
Vydáno: 14. 5. 2024
Více

Předmětem dražby je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2024 (dále jen „smlouva“) na náměstí Svobody v Brně.

Ukončeno (
)

Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období březen 2024 – únor 2025

Skončilo před 104 dny (
)
Vydáno: 1. 2. 2024
Více

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Ukončeno (
)

Výroba deskové hry „Hra o Brno“

Skončilo před 110 dny (
)
Vydáno: 29. 1. 2024
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby deskové hry „Hra o Brno“ (dotisk). Nabídka bude obsahovat specifikaci ceny za množství nákladu 1500 kusů (1000 kusů CZ, 500 kusů EN).

Ukončeno (
)

Dodávka hygienických potřeb

Skončilo před 126 dny (
)
Vydáno: 11. 1. 2024
Více

Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka (vč. dopravy) hygienických potřeb dle konkrétních požadavků zadavatele.

Ukončeno (
)

Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2023

Skončilo před 219 dny (
)
Vydáno: 5. 10. 2023
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ozvučení adventních koncertů, divadelních a dalších adventních vystoupení pořádaných zadavatelem v době 24. 11. - 23. 12. 2023 (včetně), na pódiu na náměstí Svobody v rámci akce „Brněnské Vánoce 2023“ (dále jen akce). Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, které je dodavatel povinen se přizpůsobit. Změna programu může spočívat ve změně termínu akce, času konání, místa konání, požadovaného rozsahu ozvučení apod., výjimečně i zrušení celé akce.

Ukončeno (
)

Zajištění úklidových prací a zimní údržby náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v Brně v rámci projektu Brněnské Vánoce 2023

Skončilo před 238 dny (
)
Vydáno: 19. 9. 2023
Více

Zajištění úklidových prací a zimní údržby, včetně svozů veškerých odpadů z náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v Brně po dobu trvání projektu Brněnské Vánoce 2023, kterou zadavatel organizuje v listopadu, prosinci 2023 a lednu 2024.

Ukončeno (
)

Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období říjen 2023 – září 2024

Skončilo před 240 dny (
)
Vydáno: 14. 9. 2023
Více

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Ukončeno (
)

Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2024

Skončilo před 286 dny (
)
Vydáno: 19. 6. 2023
Více

Předmětem veřejné zakázky je „Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2024 – prosinec 2025“ Zadavatel bude i nadále vystupovat jako vydavatel výše uvedené tiskoviny, která je předmětem veřejné zakázky, se smluvně nastavenými kontrolními mechanismy.

Ukončeno (
)

Prodejní stánky na nám. Svobody - prodej potravin

Skončilo před 324 dny (
)
Vydáno: 12. 6. 2023
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2023“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na nám. Svobody.

Ukončeno (
)

Prodejní stánky na Dominikánském náměstí – Gastro stánky

Skončilo před 324 dny (
)
Vydáno: 12. 6. 2023
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2023“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na Dominikánském náměstí.

Ukončeno (
)

Oznámení zadavatele o opravě dokumentace: Stánky na nám. Svobody - dražba

Skončilo před 349 dny (
)
Vydáno: 6. 6. 2023
Více

Zadavatel se z ekonomického hlediska rozhodl vyměnit sortiment na dvou prodejních stáncích a to takto: stánek č. 5 bude změněn na „Gastro stánek – Bar“ – Bar – míchané nápoje – veškerý alkohol, stánek č. 51 bude změněn na Gastro stánek – Jídlo malé gastro“ – Pirožky, lokše.

Ukončeno (
)

Zimní bar

Skončilo před 349 dny (
)
Vydáno: 2. 6. 2023
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2023“ vyhlašuje nabídkové řízení formou elektronické dražby (dále jen „dražba“) na podnájem a užívání stánku „Zimní bar“ pro prodej občerstvení na nám. Svobody.

Ukončeno (
)

Stánky na Dominikánském náměstí - dražba

Skončilo před 349 dny (
)
Vydáno: 2. 6. 2023
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2023“ vyhlašuje nabídkové řízení formou elektronické dražby (dále jen „dražba“)  na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na Dominikánském náměstí.

Ukončeno (
)

Stánky na nám. Svobody - dražba

Skončilo před 349 dny (
)
Vydáno: 2. 6. 2023
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2023“ vyhlašuje nabídkové řízení formou elektronické dražby (dále jen „dražba“)  na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na nám. Svobody.

Ukončeno (
)

Brněnské Vánoce 2023 – „Vratné obaly“

Skončilo před 379 dny (
)
Vydáno: 2. 5. 2023
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2023“ poptává spolu se Statutárním městem Brno, městskou částí Brno – střed nabídku na uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů v průběhu akce Brněnské Vánoce 2023 mezi zadavateli jako objednateli a zájemcem jako poskytovatelem.

Ukončeno (
)

Zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů pro období říjen 2022 – září 2023

Skončilo před 583 dny (
)
Vydáno: 13. 10. 2022
Více

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem na zajištění inzerce formou pronájmu plakátovacích ploch, výlepu a instalace plakátů na plakátovacích plochách ve formátech A0, A1, a to za účelem zajištění propagace a publicity zadavatele a jím pořádaných, spolupořádaných nebo jinak zajišťovaných kulturních a společenských akcí.

Ukončeno (
)

Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2022

Skončilo před 586 dny (
)
Vydáno: 7. 10. 2022
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ozvučení adventních koncertů, divadelních a dalších adventních vystoupení pořádaných zadavatelem v době 25. 11. - 23. 12. 2022 (včetně), na pódiu na náměstí Svobody v rámci akce „Brněnské Vánoce 2022“ (dále jen akce).

Ukončeno (
)

Výroba deskové hry „Hra o Brno“

Skončilo před 590 dny (
)
Vydáno: 7. 10. 2022
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby deskové hry „Hra o Brno“. Nabídka bude obsahovat specifikaci ceny za množství nákladu 2000 kusů.

Ukončeno (
)

Brněnské Vánoce 2022 – „Vratné obaly“

Skončilo před 636 dny (
)
Vydáno: 18. 8. 2022
Více

Předmětem poptávky je uzavření Dohody o spolupráci k zajištění a realizaci ekologického vratného systému nádob na nápoje pro prodejce nápojů v průběhu akce Brněnské Vánoce 2022 mezi zadavatelem jako objednatelem a zájemcem jako poskytovatelem. Jedná se o veřejnou zakázku, resp. koncesi malého rozsahu, jež je v souladu s ustanovením § 178 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek zadávána mimo rámec tohoto zákona.

Ukončeno (
)

Prodejní stánky na Dominikánském náměstí – Gastro stánky

Skončilo před 681 dny (
)
Vydáno: 29. 6. 2022
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2022“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na Dominikánském náměstí.

Ukončeno (
)

Prodejní stánky na nám. Svobody - dárkové zboží a prodej potravin

Skončilo před 681 dny (
)
Vydáno: 29. 6. 2022
Více

TIC BRNO, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2022“ vyhlašuje nabídkové řízení na podnájem a užívání vánočních stánků pro prodej na nám. Svobody.

Ukončeno (
)

Stánky na Dominikánském náměstí - dražba

Skončilo před 705 dny (
)
Vydáno: 14. 6. 2022
Více

Předmětem dražby je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2022 na Dominikánském náměstí v Brně.

Ukončeno (
)

Stánky na nám. Svobody - dražba

Skončilo před 705 dny (
)
Vydáno: 14. 6. 2022
Více

Předmětem dražby je uzavření písemných smluv o podnájmu se zájemci o užívání stánků na vánočních trzích 2022 na náměstí Svobody v Brně.

Ukončeno (
)

Zimní bar – dražba

Skončilo před 705 dny (
)
Vydáno: 14. 6. 2022
Více

Předmětem dražby je uzavření písemné smlouvy se zájemcem o podnájem a užívání stánku „ZIMNÍ BAR“ pro občerstvení veřejnosti v rámci  pořádání projektu Brněnské Vánoce 2022 v Brně na nám. Svobody v období od 25. 11. - 23. 12. 2022. ZIMNÍ BAR  bude v tomto období  sloužit pro veřejnost jako stylový bar s míchanými horkými a studenými nápoji.

Ukončeno (
)

Turistická aplikace o Brně - Brno Industrial

Skončilo před 686 dny (
)
Vydáno: 14. 6. 2022
Více

Projekt Brno Industrial mapuje téma Brna jakožto bývalé textilní velmoci. Součástí projektu jsou komentované prohlídky města, přednášky, tiskoviny, suvenýry, stezka na nábřeží Svitavy apod. Pro doplnění obsahu plánujeme vytvoření aplikace, která by edukativní a zábavnou formou obohatila obsah tématu a rozšířila informace k jednotlivým místům v rámci stezky. Samotná stezka (11 panelů) může sloužit jako nosič markerů pro aplikaci.

Ukončeno (
)

Výroba – tisk publikace „Brnboniéra“

Skončilo před 783 dny (
)
Vydáno: 24. 3. 2022
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění tisku a svázání publikace „Brnboniéra“. Nabídka bude obsahovat ceny za množství nákladů: 500, 1 000 a 2 000 kusů¨

Ukončeno (
)

Výzva k zapojení do projektu Rozšíření turistické karty Brnopas

Skončilo před 835 dny (
)
Vydáno: 12. 1. 2022
Více

Statutární město Brno a TIC BRNO, příspěvková organizace, vyzývají všechna hromadná ubytovací zařízení na území města Brna k zapojení do projektu ROZŠÍŘENÍ TURISTICKÉ KARTY BRNOPAS, který umožňuje nabízet libovolnou variantu karty BRNOPAS (na 24 hodin, na 2 dny, na 3 dny) za cenu 1,- Kč, tedy se slevou 289,- Kč až 489,- Kč (původní cena 290,- Kč až 490,- Kč).

Ukončeno (
)

Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022

Skončilo před 904 dny (
)
Vydáno: 26. 11. 2021
Více

Předmětem veřejné zakázky je „Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022 – prosinec 2023.

Ukončeno (
)

Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022

Skončilo před 918 dny (
)
Vydáno: 9. 11. 2021
Více

Předmětem veřejné zakázky je „Rozvoj konceptu, zajištění grafického a technického řešení a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, překladů, korektur, obchodní činnosti a distribuce časopisu KAM v Brně, pravidelná komunikace obsahu online, výše uvedené tiskoviny v období leden 2022 – prosinec 2023“ Zadavatel bude i nadále vystupovat jako vydavatel výše uvedené tiskoviny, která je předmětem veřejné zakázky, se smluvně nastavenými kontrolními mechanismy.

Ukončeno (
)

Zajištění ozvučení Brněnských Vánoc 2021

Skončilo před 943 dny (
)
Vydáno: 14. 10. 2021
Více

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ozvučení adventních koncertů, divadelních a dalších adventních vystoupení pořádaných zadavatelem v době od 26. 11. - 23. 12. 2021 (včetně), na pódiu na náměstí Svobody v rámci akce „Brněnské Vánoce 2021“.

Ukončeno (
)

Zajištění úklidových prací a zimní údržby náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v Brně v rámci projektu Brněnské Vánoce 2021

Skončilo před 952 dny (
)
Vydáno: 6. 10. 2021
Více

Popis předmětu veřejné zakázky na služby: Zajištění úklidových prací a zimní údržby, včetně svozů veškerých odpadů z náměstí Svobody a Dominikánského náměstí v Brně po dobu trvání projektu Brněnské Vánoce 2021, kterou zadavatel organizuje v listopadu, prosinci 2021 a lednu 2022.

Ukončeno (
)

Nájem sanitárního zařízení v rámci projektu Brněnské Vánoce 2021

Skončilo před 952 dny (
)
Vydáno: 6. 10. 2021
Více

Předmětem veřejné zakázky je nájem sanitárního zařízení pro projekt Vánoce 2021 pořádaný zadavatelem veřejné zakázky na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí a na piazzettě u Janáčkova divadla v Brně v listopadu, prosinci 2021 a v lednu 2022.